Köpvillkor

Deltagande på träningspass

Gruppträning för vuxna

 • För att få träna med Motionskicken skall deltagaren ha fyllt 18 år. Är deltagaren yngre än 18 år, så krävs målsmans medgivande.
 • Ungdomar får från 14 års åldern träna på våra ordinarie NatureWorkout®-pass tillsammans med vårdnadshavaren.
 • Vid anmälan anges barnets namn samt kontaktuppgifter med telefonnummer och adress till målsman.

Barn- / Ungdomsträning

 • Träning för barn erbjuds för barn i åldrarna 3-12 år i sällskap av en vuxen (NatureWorkout® Familj)
 • Träning för barn erbjuds för barn i åldrarna 6-12 år i sällskap av en vuxen (NatureWorkout® Kids&Parents)
 • Ungdomsträning erbjuds för barn i åldrarna 10-17 år (NatureWorkout® Teens)

Hälsotillstånd, Olycksfall och Ägodelar

 • Deltagande sker på egen risk och det rekommenderas att se över sin olycksfallsförsäkring samt vaccinationsskydd då all träning sker utomhus i terräng. Tänk på fästingsäsongen.
 • Deltagarna är inte försäkrade genom Motionskicken.
 • Motionskicken ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador som uppstår i samband med eller till följd av deltagandet i träningen.
 • Deltagaren ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att deltagaren, utan risker, kan delta i träningen. Vid skada och uppvisande av läkarintyg kan resterande pass flyttas fram till nästa termin i mån av plats.
 • Deltagaren ansvarar själv för lämplig klädsel och eventuella skador på kläder, skor eller annan utrustning som deltagaren använder under träningspassen.
 • Motionskicken ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning.

Bokningsregler

Gruppträning

 • Deltagarens plats är först garanterad efter att deltagaren erhållit en bekräftelse och att avgiften är betalad enligt de villkor som framgår av erhållen bekräftelse.
 • Din bokning är bindande men du kan överlåta din plats till någon annan mot en administrationsavgift på 200 kr.
 • Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej vid frånvaro/avhopp under pågående termin.
 • Vid sjukdom eller skada kan du få ta igen missade pass på andra dagar/orter eller under nästa termin om du har läkarintyg som styrker att du inte kan närvara.
 • Din plats på träningen är personlig och kan inte användas av någon annan.
 • Bokningen gäller endast den valda orten, dagen och tiden.
 • Alternativet ”valfria tillfällen” ger dig möjlighet att välja mellan alla pass som Motionskicken erbjuder på den valda orten och träningsformen under den valda perioden (termin).

Personlig Träning & Coaching

 • PT-träningen är personlig och kan inte användas av någon annan.
 • Avbokning sker senast 24h timmar innan. Vid uteblivet besök debiteras hela beloppet.
 • Erlagd betalning återbetalas ej.
 • Vid sjukdom eller skada och uppvisande av läkarintyg kan resterande tillfällen utnyttjas senare.
 • Bokningen gäller i ett år från köptillfället.

Inställda Pass

 • Träningen sker oavsett väder, om det inte medför risk för deltagarna, exempelvis åskväder. Vid inställd träning kommer deltagarna meddelas via mejl.
 • Vid för få anmälningar kan träningen för den perioden komma att ställas in. Vi återbetalar då anmälningsavgiften.
 • Vid sjukdom kan ett pass ställas in. Alla deltagare kommer då meddelas senast 3 timmar innan passet.
 • Vid inställt pass från instruktörens sida, pga sjukdom eller andra omständigheter, kompenseras deltagaren med nytt pass annan tid under aktuell termin. Max 4 inställda/ombokade pass per termin gäller. Om det blir fler inställda pass under perioden återbetalas motsvarande erlagd avgift per träningstillfälle.

Medlemskap

 • Medlemskap gäller alla NatureWorkout®-träningar som hålls i hela terminer (18 veckor).
 • Medlemskapet har ingen bindningstid och gäller en termin i taget. Det förnyas automatiskt om ingen uppsägning sker senast två månader innan nästa termin (15 november resp. 15 juni).
 • Vid byte av träningsdag/-ort eller antal träningspass per vecka inför nästa termin behöver det meddelas innan uppsägningstidens slut (se ovan).
 • Vid önskemål om byte av träningsdag/-ort kan det lösas i mån av plats även efter att uppsägningstiden har passerat.
 • Frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand.
 • Uppsägning sker via hemsidan under ”Mina Sidor” senast 15 november (inför vårterminen) resp. 15 juni (inför höstterminen)
 • Eventuell prisjustering meddelas medlem minst 20 dagar innan datum för uppsägning (se ovan).  Medlem kommer därmed ges möjlighet att säga upp sitt medlemskap.

Beställning av varor

 • Varorna tas med till nästkommande träning eller skickas mot frakt. Alla paket skickas via Posten.
 • Leveranstiden är normalt mellan 5-7 arbetsdagar inom Sverige. Skulle det uppstå förseningar meddelas kunden via den mejladress som uppgivits i beställningen.
 • Motionskicken står inte för förseningar/skador/förkomna försändelser orsakat av posten.
 • För paket som inte hämtas ut debiteras en avgift på 89kr.
 • Frakt / Order
  • Fraktkostnad är 60 kr.

Ångerrätt/retur

 • Ångerrätt vid köp på internet – Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen (2005:59) rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter att du tog emot varan/gjorde din träningsanmälan/påbörjade ditt medlemskap (ångerfristen). Om du ångrar ditt köp är det viktigt att du tar kontakt med oss via kontaktformuläret på webbsidan.
  Obs. vi löser inte ut reklamationer lokalt på enskild ort eller via våra instruktörer.
 • Ångerrätten gäller enbart oanvända varor i originalkartong och med etiketter kvar. Vid anmälan till träningspass gäller ångerrätten enbart fram till en vecka innan terminsstart. Presentkort och förädlade produkter såsom kläder med tryckt och rea varor kan inte returneras. Dessa innefattas inte av öppet köp.
 • Vid utövandet av ångerrätten ska varan återlämnas/återsändas till Motionskicken inom 14 dagar från att varan mottagits. Köparen står för returkostnaden.
  Produkten sändes i retur till nedan adress:
  Motionskicken AB
  Karis Lycka 5A
  43351 Öjersjö
 • Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 30 dagar efter köparens meddelande om att avtalet frånträtts, förutsatt att Motionskicken fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka inom ångerfristen (14 dagar).

Reklamation

 • Vid eventuell reklamation återsänds varan till ovanstående adress. Lägg en lapp i paketet med vad som är fel med varan och din adress. Motionskicken står för alla fraktkostnader samt ersätter varan vid konstaterat fel.

Personuppgifter

 • Uppgifter om kund behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du som kund kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och har rätt att vända dig till Motionskicken och be att uppgifterna som avser dig raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.
 • Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade hos Motionskicken.
 • Informationen du lämnar, såväl som information om tjänster/varor är begränsad till det nödvändigaste för att ingå ett avtalsförhållande med Motionskicken. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

Fotografering & Sociala Medier

 • Motionskicken tar bilder under träningspassen som publiceras på Facebooksidan, Instagram och hemsidan. Bilderna kan även användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte att bilder på dig ska visas på våra sociala media – meddela oss snarast!

Kontakt

Du kan nå oss via mejl till info@motionskicken.se.

Motionskicken AB
Karis Lycka 5A
43351 Öjersjö

Organisationsnummer: 5592418270

Senast uppdaterad, 29 oktober 2023