Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på recept förskrivs av legitimerad vårdpersonal som ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Aktiviteten blir en del av behandlingen och anpassas efter dina egna förutsättningar och önskemål. Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR®) fungerar och på våra träningspass har du möjlighet att anpassa alla övningar till just din nivå och dagsform.
Vi tränar ute i naturen där du dessutom får frisk luft och de positiva effekterna som naturen ger. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller tidigare träningsvana. Det är alltså aldrig för sent att börja röra på dig. Du som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Du får 20% rabatt på våra ordinarie gruppträningspriser. Kontakta oss för rådgivning och information om bokning.