Dataskyddspolicy

För Motionskicken är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), GDPR innebär att du som kund har större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter.
Nedan hittar du info kring mina användarvillkor och dataskyddspolicy.

Vilken information samlas in och vad jag gör med den?

Motionskicken sparar endast information som behövs och är relevant för att kunna leverera mina tjänster till dig som kund. Det är personuppgifter som används för identifiering, kontakt och historik.

 • För att identifiera dig sparar jag ditt namn, telefonnummer och e-post.
 • För att kunna kontakta dig, skicka eventuella fakturor och påminna om bokningar etc. sparas uppgifter om e-post och telefonnummer.
 • Den historik som sparas är t.ex.
  • Mejlkonversationer samt konversation på sociala medier.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om tjänster/varor – detaljer angående de tjänster/varor du har köp
  • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med Motionskicken – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Motionskicken.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på Motionskickens hemsida.
  • Din adress sparas i samband med ditt köp i webbshopen och behövs som underlag för faktureringen.

Detta görs för att kunna leverera våra tjänster till dig. T.ex. hantera anmälningar, sköta ekonomisk administration, skicka relevant information och förbättra vår service.

Från vilka källor hämtas dina personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig eller ditt företag till Motionskicken. Det kan ske på ett antal olika sätt, så som när du beställer en tjänst, kontaktar oss via hemsidan, kontaktar oss per e-post, app eller telefon, när du anmäler dig till träningen eller liknande och när du interagerar med våra sociala medier.

Vilken grund har Motionskicken för insamlandet?

För att Motionskicken ska kunna utföra åtaganden, t.ex. boka in dig på träningen och sköta kontakten samt faktureringen har företaget en avtalsrättslig grund att spara vissa uppgifter om dig som kund. T.ex. namn, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall har företaget även en rättslig förpliktelse.
Motionskicken har även rätt att spara uppgifter som behövs för att planera träningen, exempelvis hur ofta du tränar och när.

Lämnas dina personuppgifter ut till någon annan?

För att värna om din integritet lämnas dina personuppgifter inte ut till tredje part utan att du som kund medger detta.
Det som behöver användas som tredje part är bokföringssystem, bokningssystem och mailsystem för att kunna skicka ut fakturor och mejl på ett sätt som fullföljer GDPR förordningens krav.
Undantaget om en kund har brutit mot Motionskickens villkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempelvis polismyndighet och tillsynsmyndigheter.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Var behandlas dina personuppgifter?

Motionskicken strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas säkerställer Motionskicken att säkerhetsnivån är densamma som riktlinjerna för GDPR.

Vilka rättigheter har du som kund?

Som kund kan man när som helst kontakta Motionskicken för att få ut vilken information som har samlats eller för att rätta felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, så vida de inte behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva företagets avtal.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra företagets åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När data sparas för andra syften än för företagets åtaganden , t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, så sparas informationen så länge som det behövs för syftet.

Mer info och kontakt

Innehållet i denna dataskyddspolicy och användarvillkor kan komma att justeras. Vill du hålla dig uppdaterad rekommenderas att läsa denna policy med jämna mellanrum.
Har du några frågor? Kontakta oss på info@motionskicken.se.

Mer information om GDPR hittar du på Datainspektionens webbplats.