Villkor

Home  /  Anmälan  /  Villkor

Genom att deltagaren anmäler sig till ett av våra pass binder deltagaren sig till följande villkor:

Deltagande

 • För att få träna med Motionskicken skall deltagaren ha fyllt 16 år. Är deltagaren yngre än 16 år, men minst 14 år, så krävs målsmans medgivande.

Ungdomsträning

 • Ungdomsträning erbjuds för barn i åldrarna 10-18.
 • Vid anmälan anges barnets namn och personnummer samt kontaktuppgifter med telefonnummer, personnummer och adress till målsman.

Bokningsregler

 • Bokningen är bindande f.o.m. 2 veckor innan campens start men kan återbetalas mot en administrativ avgift på 400 kr innan kursstart.
 • Deltagarens plats är först garanterad efter att deltagaren erhållit en bekräftelse och att avgiften är betalad enligt de villkor som framgår av erhållen bekräftelse.
 • Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej vid frånvaro/avhopp under pågående camp.
 • Vid sjukdom kan du få plats på nästa camp eller få pengarna tillbaks om du har läkarintyg som styrker att du inte kan närvara. Samma gäller om du skulle flytta bort.
 • Din plats på campen är personlig och kan inte användas av någon annan.
 • Du kan överlåta din plats till någon annan mot en administrationsavgift på 200 kr.
 • Träning 1 gång/vecka gäller endast den valda dagen.
 • Alternativet ”valfria tillfällen” ger dig möjlighet att välja mellan alla pass som Motionskicken erbjuder under den valda perioden (Camp).

Inställda Pass

 • Träningen sker oavsett väder, om det inte medför risk för deltagarna, exempelvis åskväder. Vid inställd träning kommer deltagarna meddelas via mail.
 • Vid för få anmälningar kan en camp ställas in.
 • Vid sjukdom kan ett pass ställas in. Alla deltagare kommer då meddelas via email senast 3 timmar innan passet.
 • Vid inställt pass från instruktörens sida, pga sjukdom eller andra omständigheter, kompenseras deltagaren med nytt pass annan tid under aktuell campperiod. Max 2 inställda/ombokade pass per camp gäller. Om det blir fler inställda pass under perioden återbetalas motsvarande erlagd avgift per träningstillfälle.

Hälsotillstånd, Olycksfall och Ägodelar

 • Deltagande sker på egen risk och jag rekommenderar att se över sin olycksfallsförsäkring samt vaccinationsskydd då all träning sker utomhus i terräng. Deltagarna är inte försäkrade genom Motionskicken.
  Startklar” från Folksam ger dig skydd för träning och anmälningsavgiften tillbaka vid inställda lopp
 • Motionskicken ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador som uppstår i samband med eller till följd av ditt deltagande.
 • Deltagaren ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att deltagaren, utan risker, kan delta i träningen. Vid skada och uppvisande av läkarintyg kan resterande pass flyttas fram till nästa camp i mån av plats.
 • Deltagaren ansvarar själv för lämplig klädsel och eventuella skador på kläder, skor eller annan utrustning som deltagaren använder under träningspassen.
 • Motionskicken ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning.

Fotografering & Sociala Medier

 • Motionskicken tar bilder under träningspassen som publiceras på Facebooksidan, Instagram och hemsidan. Bilderna kan även användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte att bilder på dig ska visas på våra sociala media – meddela oss snarast!
 • https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring

Personuppgifter

 • Uppgifter om kund behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du som kund kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och har rätt att vända dig till Motionskicken och be att uppgifterna som avser dig raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.
 • Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade hos Motionskicken.
 • Informationen du lämnar, såväl som information om tjänster/varor är begränsad till det nödvändigaste för att ingå ett avtalsförhållande med mig. Läs mer om detta i min Dataskyddspolicy.

 

Senast ändrad, 20 september 2018